מצוות התפילה וערכה

עבודת התפילה

התפילה - שיעור 2

התפילה פותחת פתח להתגלות הנשמה; התפילה מאגדת את כוחות האדם ומקשרת אותם אל ה'; רצון האדם ויחסו לרצון האלוקי; השפעת המציאות על האדם והשפעת האדם על המציאות; תורה ותפילה.

הרב אליהו ברין | יט' סיוון תשס"ח