מצוות התפילה וערכה

הלכות תפילה

"קול צופייך" - גיליון 367

דבקות בתפילה עד כדי מסירות נפש; כוונה בתפילה; תפילה במקום קרבן; לא ישמיע קולו בתפילתו.

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אב תשס"ו