מצוות התפילה וערכה

התורה והתפילה - גילוי טבע נשמתינו

שיחה בישיבת בני צבי

אבותינו הקדושים הם גרעין האומה והם חקקו בנו את טבענו הקדוש והטהור וע"י שני העמודים, התפילה והתורה אנו מגלים ומצמיחים את טבענו.

הרב ראובן ששון | ד כסלו תשע"ט