מצוה גדולה

מצות עשה להתפלל בכל יום

ספר המצוות הקצר - מצוה ז'

מצות עשה להתפלל בכל יום להשם יתברך שנאמר: "ואותו תעבוד". ומפי השמועה למדו שעבודה זו תפילה שנאמר: "ולעבדו בכל לבבכם" - איזוהי עבודה שבלב - זו היא תפילה.

הרב שמואל הולשטיין | תמוז התשס"ו