מצוות התפילה וערכה

התפילה והבקשה בישראל

המשמעות הפנימית של סמיכת גאולה לתפילה והמקום של דברי הרשות בחיינו

הרב חיים כץ | ט"ז אדר ב' התשע"ד