מצוות התפילה וערכה

מדוע להודות דווקא בסוף?

הרב יוסף צבי רימון | אב תשע"ה