מצוות התפילה וערכה

כוחה של תפילה

יום שכולו תורה - רעננה אלול תשע"ב

אורגן ע"י בית המדרש של מכללת שערי משפט בשיתוף בית המדרש ראשית ברעננה

הרב הראשי דוד לאו | כו' אלול התשע"ב