מצוות התפילה וערכה

האדם מקיים את הבריאה על ידי התפילה

מתוך פרשת כי תבא

עיון בויכוחי ר יהושע בן חנניה והקיסר (חולין ס. ). עבודת האדם בעולם היא לקיים אותו למרות שהוא אפסי ומתוך הכרת רוממותו של הקבה. כל פעולות האדם נפעלות רק על גבי הבסיס שהקבה מקיים.

הרב חיים בן שושן | א' חשוון תשע"ז