בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
11 שיעורים
  undefined
  מצוות התפילה וערכה

  מתפילת היחיד לתפילת הציבור

  מצוות עשה להתפלל בכל יום , התפילה - ממשה רבנו ועד עזרא , חז"ל תיקנו נוסח לתפילה ,לשון פשוטה עם עומק של כוונה , בדברים העיקריים כולם מודים , מתפילת יחיד לתפילת ציבור , השראת שכינה על ידי כוח הציבור , דניאל התפלל שלוש תפילות ביום , חביבה תפילה יותר ממאה מעשים טובים , אנא השב שכינתך לציון , יצייר בדמיונו שהוא כנגד ירושלים.

  הרב שמעון כהן | טבת תשע"ח
  undefined
  מצוות התפילה וערכה

  עצה נכונה לכוונה בתפילה

  עצות רבי יהודה החסיד לכוונה בתפילה , עצות רבי מנחם די לונזאנו לכוונה בתפילה , עצה ראשונה - לימוד תורה , עצה שניה - התחדשות בתפילה , עצה שלישית - הרגשת הצורך בתפילה , עצה רביעית - שפת התפילה , עצה חמישית - תנועת הגוף בתפילה , עצה שישית - הנמכת הקול בתפילה , עצה שביעית - הכנה לתפילה , עצה שמינית - מקום התפילה , עצה תשיעית - בחירת שכנים טובים לספסל , עצה עשירית - תפילה במתינות ולא במרוצה , סוף דבר.

  הרב שמעון כהן | טבת תשע"ח
  undefined
  מצוות התפילה וערכה

  כוחה ומעלתה של תפילה שאיננה בכוונה

  בתפילה צריך לב אחד , עיקר נסיון האדם - כוונה בתפילה , דין המסופק אם התפלל , אלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לכוון בתפילה , המעיין בתפילתו בא לידי כאב לב , תפילה אחת בכוונה מחייה את כל התפילות , עצות וסגולות לכוונה בתפילה.

  הרב שמעון כהן | טבת תשע"ח
  undefined
  מצוות התפילה וערכה

  כוונת הלב בתפילה

  עבודה שבלב , כוונת הלב , מידתם של החסידים הראשונים , התפילה - חובת הגוף והלב יחדיו , דין מי שלא כיוון בתפילתו , יישוב הסתירה ברמב"ם , עבודת התפילה תובעת עמל ויגיעה.

  הרב שמעון כהן | טבת תשע"ח
  undefined
  מצוות התפילה וערכה

  גילוי הרצון בתפילה

  התפילה מכוונת את הרצון , התורה ניתנה בכפיה , כופין אותו עד שיאמר רוצה אני , הרצון הפרטי והרצון הכללי , התפלל ולא נענה - יחזור ויתפלל , כשאדם שב ומתפלל הוא מעמיק את הרצון , כמה מגוחכת התפיסה ההמונית , תפילת ישראל כגוזל רך בתחילת אביו חייו.

  הרב שמעון כהן | כסלו תשע"ח
  undefined
  מצוות התפילה וערכה

  זמן 'תורה' וזמן 'תפילה'

  זמן תפילה לחוד, וזמן תורה לחוד , חיי עולם וחיי שעה , תורה ותפילה – ידיעה והפנמה , חנה מדברת על ליבה , הצדיק שולט על כוחות נפשו , מסיר אזנו משמוע תורה , המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו , גם תפילה צריכה הכוונה , האם להתנענע בתפילה?

  הרב שמעון כהן | כסלו תשע"ח
  undefined
  מצוות התפילה וערכה

  עבודה שבלב – זו תפילה

  איזו היא עבודה שבלב? , הכינוי 'עבודה' בנוגע ל'תפילה' , עבד ניכר בשני דברים מרכזיים , שיטת הרמב"ם - מצוות התפילה מן התורה , שיטת הרמב"ן - מצוות התפילה מדרבנן , יישוב קושיות הרמב"ן , כיצד ניתן לצוות על עבודה שבלב? , תרופת פלא לכל החוליים

  הרב שמעון כהן | כסלו תשע"ח
  undefined
  מצוות התפילה וערכה

  "תפילות – כנגד קרבנות תיקנום"

  אסמכינהו רבנן אקרבנות , קרבן התמיד - הבסיס והיסוד לכל הקרבנות , תכלית הקרבן - קרבת אלקים , לשמוע שתי דרשות במקום לתת שתי סעודות , אהבת ה' על ידי בקשת קרבת ה' , אהבת ה' בשלושה מימדים , אהבת ה' ואהבת עצמו , תודעת אחדות ה' , אישי ישראל ותפילתם

  הרב שמעון כהן | כסלו תשע"ח
  undefined
  מצוות התפילה וערכה

  "תפילות – אבות תיקנום"

  מי תיקן את התפילות? , אלקי אברהם, אלקי יצחק ואלקי יעקב , אברהם חידש את כח התפילה , מה חידש כל אחד מהאבות? , מה מסמלים שלושת הזמנים שבהם נתקנו התפילות? , תקנת תפילתו של יעקב דווקא בלילה , תיקוני התפילות היו ביום ראשון של פסח , חיי האבות מתאימים לתפילות שתיקנו , 'עמידה', 'שיחה' ו'פגיעה'

  הרב שמעון כהן | חשוון תשע"ח
  undefined
  מצוות התפילה וערכה

  תפילת הבריאה ותפילת האדם

  משמעות המילה 'תפילה' , נשמת כל חי תברך את שמך , האידיאל של כל עולמים , תפילת הצדיקים נמשלה לקלשון ,התפילה היא פעולה ממש , מעלת נפשו, מעלת ישראל ומעלת הארץ , לדעת לפני מי אנו עומדים , התפילה היא ל'עני' ולא ל'אני' , הקב"ה מתאוה לתפילתם של צדיקים , אין מי שימלא חסרוננו מלבד ה' יתברך.

  הרב שמעון כהן | חשוון תשע"ח
  undefined
  מצוות התפילה וערכה

  האם התפילה משנה את רצון ה'?

  האם ניתן לשנות גזירת שמים? , שיטת 'המפקפקים בתפילה' , כשהאדם משתנה, בכוחו לשנות , איך ישתנה רצון ה' על ידי התפילה? , על ידי תפילה נהפך האדם לאיש אחר , הפיכת סדום - הבסיס לתיקון תפילת שחרית , כנגד אבות האומה וכנגד קרבנות התמיד , בעומק הקלקול דרוש תיקון גדול.

  הרב שמעון כהן | חשוון תשע"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il