תפילה בציבור ובבית הכנסת

פטור מתחנון כאשר כלה מתפללת בבית הכנסת

רבנים שונים | ניסן תשע"ב