שערי תפילה

תפילה בבית הכנסת

מהי משמעות קביעת חז"ל שאין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת?

הרב אביחי קצין | ט' חשוון תשס"ח