תפילה בציבור ובבית הכנסת

תפילות מחוץ לבית הכנסת.

בעניין ציבור שיוצא כולו מבית-הכנסת ומתפלל בחוץ בחודשי הקיץ החמים וכדו' (נלקט ונערך בתוספת נופך מתוך שו"ת "בית מרדכי" סי' ג', עמ' י"א - י"ב, לרה"ג מרדכי פולגמן הרב ואבד"ק קרית מוצקין)

הרב אליהו ממן | ניסן תש"ע