שיעורי הלכה נוספים

תפילת 'עלינו לשבח' - מקורות ומנהגים

מהי ייחודה של תפילה זו, מי חיברה, והסיבות לאמירתה בזמנים השונים.

הרב יצחק בן יוסף | י"ז אלול תשפ"ב