בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
22 שיעורים
  undefined
  15 דק'
  שיעורי הלכה נוספים

  תפילת 'עלינו לשבח' - מקורות ומנהגים

  מהי ייחודה של תפילה זו, מי חיברה, והסיבות לאמירתה בזמנים השונים.

  הרב יצחק בן יוסף | י"ז אלול תשפ"ב
  undefined
  שאר תפילות היום

  קריאת שמע שעל המיטה

  פרק כו

  א - סדר ק"ש שעל המיטה. ב - ברכת המפיל. ג - דינים נוספים.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  המשך תפילת שחרית

  סיום שחרית ודיני קדיש

  פרק כג

  א - אשרי ולמנצח. ב - קדושה דסדרא, ובא לציון. ג - הממהר לצאת מהתפילה מתי יצא ועל מה ידלג. ד - שיר של יום. ה - פיטום הקטורת ועלינו לשבח. ו - הקדיש ומעלתו. ז - סוגי הקדיש. ח - סדר הקדישים שבסיום התפילה. ט - ברכו. י - אם אומרים עוד קדיש אחר "עלינו לשבח". יא - דיני קדיש. יב - קדיש אחר לימוד.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  המשך תפילת שחרית

  מדיני קריאת התורה

  פרק כב

  א - תקנת הקריאה בתורה. ב - ספר התורה. ג - הוצאת ספר התורה והחזרתו. ד - הגבהת הספר והחזרתו. ה - הקורא. ו - העולה וברכות התורה. ז - סדר העולים. ח - התנהגות הציבור בעת הקריאה בתורה. ט - דין יחיד וציבור שלא קראו בתורה.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  המשך תפילת שחרית

  נפילת אפיים ותחנונים

  פרק כא

  א - יחודה של תפילת נפילת אפיים. ב - מנהג אמירתה. ג - מהי נפילת אפיים. ד - נפילת אפיים כיצד (לנוהגים ליפול). ה - י"ג מידות רחמים. ו - סדר התחנונים ונפילת אפיים. ז - ימים שאין אומרים בהם תחנון. ח - חתן ובעלי הברית ובעלי שמחה אחרים.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  53 דק'
  שיעורי הלכה נוספים

  הלכות תפילין - חלק ב'

  הרב בן ציון מוצפי | שבט התשע"ה
  undefined
  59 דק'
  שיעורי הלכה נוספים

  הלכות תפילין - חלק א'

  הרב בן ציון מוצפי | שבט התשע"ה
  undefined
  24 דק'
  שיעורי אמונה נוספים

  המתפלל - שכינה כנגדו !

  התבוננות מתוך הלכות תפילה על המתפלל שמצד אחד צריך לראות עצמו כעומד לפני המלך, ומאידך לפני -כל- מתפלל שכינה כנגדו, ובפרט מתמקד באיסור לעבור לפני המתפלל בתוך ד' אמות מהטעם שלא להפסיק בינו לשכינה

  הרב אלקנה ליאור | כ"ו אדר א' התשע"ד
  undefined
  50 דק'
  שיעורי הלכה נוספים

  לשבת ולעבור מול המתפלל

  האם מותר ללכת לפני אדם שמתפלל או אסור?ולשבת? במה זה תלוי?ומהי מהותה של התפילה שבגללה אסור שתהיה חציצה בין המתפלל לקב"ה? ומשמעות אדם שמתפלל. לשיעורים נוספים מבית מדרשה של הישיבה: www.toraisrael.com או בגוגל "ישיבת היכל אליהו".

  הרב שאול דוד בוצ'קו | תשע"ג
  undefined
  רביבים

  תוספת תורה במקום אריכות בתפילה

  ההדרכה להתפלל שחרית 35 דקות - לכתחילה או בדיעבד? אין להאריך בתפילה בניגוד לרצון הציבור, ואין לחשוב את המקצרים לרשעים. מוטב תפילה קצרה ללא הפרעות מתפילה ארוכה עם פטפוטים.

  הרב אליעזר מלמד | אמור תשס"ט
  undefined
  רביבים

  תפילה ואורחותיה

  האם נכון למחות בידיהם של חזנים שמאריכים בתפילה יותר מהמקובל?. המניין צריך להתנהל לרצונם של המתפללים. כמה זמן נמשכה שחרית בישיבת וולוז'ין. כיצד יש לנהוג לגבי הבאת ילדים לבית הכנסת?

  הרב אליעזר מלמד | אחרי מות-קדושים
  undefined
  תורה

  הלכות קריאת התורה

  א - תקנת הקריאה בתורה. ב - מספר העולים. ג - מספר הפסוקים. ד - תקנת הנכנסים והיוצאים. ה - ברכות התורה. ו - הקורא והעולה. ז - דין מי שאינו יודע לקרוא ועיוור. ח - האם מותר להוסיף עולים? ט - הקדמת הכהן מפני דרכי שלום. י - הקדמת הכהן בימי חול. יא - הוצאת ספר שאינו מוכן לקריאה. יב - איסור דיבור בעת הקריאה בתורה. יג - הקריאה בטעמים ובניקוד ואיזו טעות מעכבת. יד - כיצד מתקנים כאשר המשיכו לקרוא אחר הטעות? טו - האם מותר לקרוא בספר תורה פסול? טז - מה הדין כשנמצאה טעות באמצע הקריאה?

  הרב אליעזר מלמד | איר תשס"ח
  undefined
  קול צופייך

  קדושת תשמישי קדושה של בית הכנסת

  גליון מס' 439

  חביבות הכיור למשכן, התגברות הנשים על תאוותם, קושיה על רש"י מהגמרא במגילה, דין תשמיש דתשמיש ואם בעינן שינוי, בגד "כמעט חדש" אי שרי לס"ת, לבוש נשים אם מותר לס"ת, אם מותר לעשות ט"ק או ט"ג מבגד של אשה, לעשות מפות מקיטל של יוהכ"פ, שטיח לפרוכת, וצעיפים לספר תורה, השתמשות במפת ס"ת לסגולה, לקיחת כסאות ושולחנות מבית הכנסת,

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | יא אדר א תשס"ח
  undefined
  קול צופייך

  הלכות תפילה

  מתוך "קול צופייך" גליון 294

  תפלת י"ח ליד תזמורת בלחש או בצעקה?; ובא לציון – איזהו מקומן – ברייתא דר' ישמעאל; הלכות תפילה נלמדות מתפילת חנה; לא ישמיע קולו בתפילתו; כוונה בעת הזכרת ה'; כוונה בפסוקים "שמע ישראל" ו"פותח את ידיך"; בא לבית הכנסת והציבור בק"ש; טבילת אשה; נמצא בק"ש ושמע דבר שבקדושה; נמצא ביוצר וקראו לו לעלות לתורה; ספרדי שטעה והתחיל לברך על תפילין ש"ר; ובלכתך בדרך; חוסר צניעות – גורם לעניות; סגולה לשינה.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | טבת התשס"ה
  undefined
  38 דק'
  שיעורי הלכה נוספים

  תפילה בהליכה לשיטת הרמב"ם

  הכנס השנתי למורשת הרב קאפח

  בירור הלכתי בדעת הרמב"ם בעניין הליכה בשעת התפילה

  הרב עוז-יעקב קאפח | ט"ו תמוז התשס"ט
  undefined
  קול צופייך

  דיני תפילה ותשלומין

  מתוך קול צופיך גיליון 287

  מקצת דיני תפילה ועניין נדר ותשלומין.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | כסלו תשס"ה
  undefined
  המשך תפילת שחרית

  מדיני ספר התורה

  תקנת הקריאה בתורה; הקריאה בתורה צריכה להיות מתוך ספר תורה כשר - מקצת דיני ספר התורה; סדר הוצאת ספר התורה מארון הקודש והחזרתו למקומו.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  המשך תפילת שחרית

  דיני אמירת תחנון

  עניין י"ג המידות; סדר התחנונים ונפילת אפיים; ימים שאין אומרים בהם תחנון; מה יעשה מקום שמתפללים בו חתן ובעלי שמחה?

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  קול צופייך

  הזכרת ושאלת טל

  מתוך העלון "קול צופייך"

  מדיני "מוריד הטל"; התפלל תפילת חול בשבת – מה דינו? הוסיף יעלה ויבוא שלא בראש חודש; ומקצת דיני תפילה.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | פרשת קדושים תשס"ג
  undefined
  מבוא - יסודות התפילה

  תפילה בשעת הדחק

  הרב דוד חי הכהן | חשוון, תשס"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il