בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
4 שיעורים
  undefined
  קול צופייך

  קדושת תשמישי קדושה של בית הכנסת

  גליון מס' 439

  חביבות הכיור למשכן, התגברות הנשים על תאוותם, קושיה על רש"י מהגמרא במגילה, דין תשמיש דתשמיש ואם בעינן שינוי, בגד "כמעט חדש" אי שרי לס"ת, לבוש נשים אם מותר לס"ת, אם מותר לעשות ט"ק או ט"ג מבגד של אשה, לעשות מפות מקיטל של יוהכ"פ, שטיח לפרוכת, וצעיפים לספר תורה, השתמשות במפת ס"ת לסגולה, לקיחת כסאות ושולחנות מבית הכנסת,

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | יא אדר א תשס"ח
  undefined
  קול צופייך

  הלכות תפילה

  מתוך "קול צופייך" גליון 294

  תפלת י"ח ליד תזמורת בלחש או בצעקה?; ובא לציון – איזהו מקומן – ברייתא דר' ישמעאל; הלכות תפילה נלמדות מתפילת חנה; לא ישמיע קולו בתפילתו; כוונה בעת הזכרת ה'; כוונה בפסוקים "שמע ישראל" ו"פותח את ידיך"; בא לבית הכנסת והציבור בק"ש; טבילת אשה; נמצא בק"ש ושמע דבר שבקדושה; נמצא ביוצר וקראו לו לעלות לתורה; ספרדי שטעה והתחיל לברך על תפילין ש"ר; ובלכתך בדרך; חוסר צניעות – גורם לעניות; סגולה לשינה.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | טבת התשס"ה
  undefined
  קול צופייך

  דיני תפילה ותשלומין

  מתוך קול צופיך גיליון 287

  מקצת דיני תפילה ועניין נדר ותשלומין.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | כסלו תשס"ה
  undefined
  קול צופייך

  הזכרת ושאלת טל

  מתוך העלון "קול צופייך"

  מדיני "מוריד הטל"; התפלל תפילת חול בשבת – מה דינו? הוסיף יעלה ויבוא שלא בראש חודש; ומקצת דיני תפילה.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | פרשת קדושים תשס"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il