בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
9 שיעורים
  undefined
  שאר תפילות היום

  קריאת שמע שעל המיטה

  פרק כו

  א - סדר ק"ש שעל המיטה. ב - ברכת המפיל. ג - דינים נוספים.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  המשך תפילת שחרית

  סיום שחרית ודיני קדיש

  פרק כג

  א - אשרי ולמנצח. ב - קדושה דסדרא, ובא לציון. ג - הממהר לצאת מהתפילה מתי יצא ועל מה ידלג. ד - שיר של יום. ה - פיטום הקטורת ועלינו לשבח. ו - הקדיש ומעלתו. ז - סוגי הקדיש. ח - סדר הקדישים שבסיום התפילה. ט - ברכו. י - אם אומרים עוד קדיש אחר "עלינו לשבח". יא - דיני קדיש. יב - קדיש אחר לימוד.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  המשך תפילת שחרית

  מדיני קריאת התורה

  פרק כב

  א - תקנת הקריאה בתורה. ב - ספר התורה. ג - הוצאת ספר התורה והחזרתו. ד - הגבהת הספר והחזרתו. ה - הקורא. ו - העולה וברכות התורה. ז - סדר העולים. ח - התנהגות הציבור בעת הקריאה בתורה. ט - דין יחיד וציבור שלא קראו בתורה.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  המשך תפילת שחרית

  נפילת אפיים ותחנונים

  פרק כא

  א - יחודה של תפילת נפילת אפיים. ב - מנהג אמירתה. ג - מהי נפילת אפיים. ד - נפילת אפיים כיצד (לנוהגים ליפול). ה - י"ג מידות רחמים. ו - סדר התחנונים ונפילת אפיים. ז - ימים שאין אומרים בהם תחנון. ח - חתן ובעלי הברית ובעלי שמחה אחרים.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  רביבים

  תוספת תורה במקום אריכות בתפילה

  ההדרכה להתפלל שחרית 35 דקות - לכתחילה או בדיעבד? אין להאריך בתפילה בניגוד לרצון הציבור, ואין לחשוב את המקצרים לרשעים. מוטב תפילה קצרה ללא הפרעות מתפילה ארוכה עם פטפוטים.

  הרב אליעזר מלמד | אמור תשס"ט
  undefined
  רביבים

  תפילה ואורחותיה

  האם נכון למחות בידיהם של חזנים שמאריכים בתפילה יותר מהמקובל?. המניין צריך להתנהל לרצונם של המתפללים. כמה זמן נמשכה שחרית בישיבת וולוז'ין. כיצד יש לנהוג לגבי הבאת ילדים לבית הכנסת?

  הרב אליעזר מלמד | אחרי מות-קדושים
  undefined
  תורה

  הלכות קריאת התורה

  א - תקנת הקריאה בתורה. ב - מספר העולים. ג - מספר הפסוקים. ד - תקנת הנכנסים והיוצאים. ה - ברכות התורה. ו - הקורא והעולה. ז - דין מי שאינו יודע לקרוא ועיוור. ח - האם מותר להוסיף עולים? ט - הקדמת הכהן מפני דרכי שלום. י - הקדמת הכהן בימי חול. יא - הוצאת ספר שאינו מוכן לקריאה. יב - איסור דיבור בעת הקריאה בתורה. יג - הקריאה בטעמים ובניקוד ואיזו טעות מעכבת. יד - כיצד מתקנים כאשר המשיכו לקרוא אחר הטעות? טו - האם מותר לקרוא בספר תורה פסול? טז - מה הדין כשנמצאה טעות באמצע הקריאה?

  הרב אליעזר מלמד | איר תשס"ח
  undefined
  המשך תפילת שחרית

  מדיני ספר התורה

  תקנת הקריאה בתורה; הקריאה בתורה צריכה להיות מתוך ספר תורה כשר - מקצת דיני ספר התורה; סדר הוצאת ספר התורה מארון הקודש והחזרתו למקומו.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  המשך תפילת שחרית

  דיני אמירת תחנון

  עניין י"ג המידות; סדר התחנונים ונפילת אפיים; ימים שאין אומרים בהם תחנון; מה יעשה מקום שמתפללים בו חתן ובעלי שמחה?

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il