עשרת ימי תשובה

יונה ורבינו הקדוש - לנצל את הזמן!

אנו לומדים מיונה ורבינו הקדוש כמה צריך לנצל את הזמן, בפרט בימים אלו, עשרת ימי תשובה.

הרב אליהו אברג'יל | ו' תשרי תשע"ד