רשב"י

תורתו של רבי שמעון בן יוחאי

גם דאגה למשפט התורה בישראל צריך שייעשה מתוך כינוסה ואיחודה של תורה, ולא בפיזורה.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | אייר תשס"ז