רשב"י

רבי שמעון בר יוחאי שורף

*רבי מאיר בעל הנס *למה ר שמעון הפסיק לשרוף אחרי שחזר למערה?*יונתן בן עוזיאל היה שורף עופות שעפו מעליו - קדושה גלויה לציבור *דרגתו של הלל ומשה רבינו - ענווה *עניין ההליכה לקברות צדיקים *תפילה לה' בזכות הצדיק - שמלמד זכות על עמו *הילוללת רשב"י בהוד שבהוד - הדין הכי קשה - מקביל לחודש אב *בקשת הרב מהציבור לקרוא כל יום זהר, מציל ממדת הדין באדיבות אתר הרב עמאר

הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר | אייר התשע"ה