רשב"י

רשב"י במערה – יוזמה וחיים

ההבדלים בין גרסת התלמוד הבבלי לסיפורו של רשב"י ובין גרסת הירושלמי ממחישים את חיוניותה של תורת ארץ ישראל

הרב אברהם בלס | תשע"ג