רשב"י

ר' שמעון בר יוחאי, ללכת בעקבותיו

במאמר קצר זה הבה נתמקד בארבעה אספקטים שהוריש לנו רבי שמעון בר יוחאי.

הרב משה צוריאל זצ"ל | ל"ג בעומר תשס"ח