רשב"י

רבי שמעון – הסוד שבהוד

מבוסס על ספר 'הנפש' פרק יב, ועל הספר 'כמטמונים תחפשנה'

הרב יצחק גינזבורג | איר תשע"ג