רשב"י

לדמותו של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

מדוע יום פטירתו של רשב"י הוא יום הילולה, לדמותו המיוחדת בנגלה ובנסתר ואהבותיו הגדולות.

הרב יצחק בן יוסף | י' אייר תשפ"ב