בהר

יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ

* צריך לעבוד בעבודה שתפנה לאדם זמן ללימוד התורה. * מעלתו של רשב"י שהכיר בצורך בעבודה. * הצדיקים הגדולים יודעים להכיר במעלתם של עובדי הכפיים.

הרב נעים בן אליהו זצ"ל