בהר

ושב לאחוזתו - קץ הגלות והגאולה

מתוך "קול צופייך" 356

ושב לאחוזתו - אתערותא דלתתא; מהותו של ל"ג בעומר; מנהגי אבילות בספירת העומר

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אייר תשס"ו