קרוב אליך

לרגל ל"ג בעומר

מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 72

מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 72

דובי ליברמן | אייר התשע"ה