רבי מאיר

הילולא של רבי מאיר בעל הנס

מתוך "קול צופייך" גיליון 400

מקובל במסורת מדור לדור, שרבי מאיר ביקש להקבר בעמידה, כך שאם יבוא המשיח ותהיה תחיית המתים, הוא יקום כפי שנפטר בגיל זקנה, ויוכל לרוץ מייד לקראתו. הרב מרדכי אליהו על יום ההילולה של ר' מאיר בעל הנס.

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אייר תשס"ז