התנאים ביחס לנשותיהם

ר' מאיר וברוריה

התנאים ביחס לנשותיהם חלק ו'

קווים לדמותו של רבי מאיר; קווים לדמותה של ברוריה; בין ר' מאיר לברוריה; סיכום.

הרב ש. יוסף וייצן | תשס"ה