רבי מאיר

רבי מאיר - הנס והמשל

משלי ד' פסוק ט"ו

רבי מאיר הוא המאור לישראל במשליו. הוא בעל הנס - שכל כולו נמנע מניסים - אך כולם יכולים להנצל בזכותו; באור משלי רבי מאיר.

הרב עידו יעקובי | י"ד אייר תשס"ז