הלכה פסוקה

תלמיד ששאל מצלמה ושברה

עורך הרב יואב שטרנברג

הנתבע הוא תלמיד במכללה לצילום, שהיא התובעת. המכללה משאילה לתלמידיה ציוד צילום לצורך הכנת העבודות. באחת הפעמים, השאילה המכללה לנתבע מצלמה וסטנד. כאשר הנתבע בא להעמיד את המצלמה על הסטנד ולכוונה, נפלה המצלמה ונשברה. עלות התיקון - 1000 ₪.

הרב צבי יהודה בן יעקב | ב כסלו תשס"ח