קול צופייך

הלכות תלמוד תורה

גליו מס' 434

לא בא לבית הכנסת, ילמד בביתו, קריאת התורה ברבים בשבת, מניין הקרואים בשני וחמישי, מניין הקרואים בשבת, חובת לימוד תורה, לימוד תורה בעת שיכול להרויח, החומר שעבד רק אצל חכם שמעון אגסי זצ"ל, מעלת הקביעות ללימודו, לימוד בעיון ועם חברים, לימוד תורה בלילה, החזקת ידי לומדי תורה.

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | י שבט תשס"ח