הלכות תלמוד תורה

האם מותר ללמד תורה לבנות?

האם יש עניין ללמד את הבנות תורה? מה דעת הפוסקים בעניין זה? והאם נשים דגולות שלמדו תורה לא נהגו כשורה?

הרב משה צוריאל | יז אב תשס"ז