הלכות תלמוד תורה

גדר מצוות תלמוד תורה

אחד הדברים שהמשנה מזכירה שאין להם שיעור הוא תלמוד תורה. האם הכוונה היא שאין לתלמוד תורה שיעור מינימלי - או שאין שיעור מקסימלי?

הרב אלישע אבינר | ה' סיון תשס"ט