בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
27 שיעורים
  undefined
  היתר המכירה

  היתר המכירה בימינו

  המציאות הכלכלית בימינו טובה בהרבה מימי תחילת ההתיישבות ואינה בגדר שעת הדחק, אך העובדה המצערת לפיה רוב הציבור אינו שומר מצוות מצריכה אותנו להשתמש עדיין בהיתר המכירה , החקלאי הפרטי לא יוכל לעמוד בתחרות מול המגדלים שאינם שומרים שמיטה, ולכן בשבילו זו שעת הדחק , השיקול של שמירת קדושת השמיטה על ידי הקהל הרחב של החקלאים והצרכנים גם הוא בגדר שעת הדחק , בטווח הארוך, על מדינת ישראל לתכנן מתווה שבו יוכל כל הציבור לשמור שמיטה בלי להיקלע למצוקה כלכלית

  הרב אליעזר מלמד | חשוון תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  אוצר בית דין? היתר המכירה עדיף

  המקור בתוספתא להיתר אוצר בית דין * העבודות שנדרשות בשביעית כדי שיגדלו פירות בכמות ובאיכות שישתלם לקוטפם * המחלוקת לגבי היתר החזון איש לעשות מלאכות הנדרשות לקיום הפירות * איסור סחורה בפירות שביעית, וכיצד הוא נפתר בהיתר האוצר * מחיר פירות האוצר חייב להיות נמוך משמעותית ממחיר השוק, ובפועל במקרים רבים זה לא כך * קשה לקיים מערכת אוצר גדולה שתמכור בזול ותהיה כלכלית * האפשרות לשימוש חלקי בפתרון האוצר * מסקנה: היתר המכירה מהודר יותר, לחקלאי וגם לצרכן

  הרב אליעזר מלמד | טבת תשע"ו
  undefined
  רביבים

  חרם שלא כדין

  *המחלוקת נגד היתר המכירה כביטוי של התנגדות לציונות ולחילוניות * התנגדות החזון איש להיתר וטענתו שהמכירה היא בגדר שליחות לדבר עבירה * טענת החזון איש פוגעת בכבוד החולקים עליו ומבטלת את דעתם כאילו אינה קיימת כלל * עיוותים בחיי הציבור החרדי בגלל פגיעתם הקשה של בעלי המחלוקת והקנאים, שגורמת לגדולי הרבנים לחשוש להביע את דעתם * הסוברים שאסור לאכול מפירות שגודלו על פי היתר המכירה מגבבים סברה על גבי סברה לחומרא, ופוגעים בכבודם של גדולי ישראל שהורו להיתר

  הרב אליעזר מלמד | תמוז תשע"ה
  undefined
  רביבים

  תולדות היתר המכירה

  התעוררות בעיית השמיטה בשנת תרמ"ט, לראשונה לאחר הגלות , המחלוקת על היתר המכירה בין גדולי הפוסקים באירופה ובארץ ישראל, והסתמכות רוב האיכרים על דעת המתירים , בין האוסרים היו מי ששינו את עמדתם כשנוכחו בגודל שעת הדחק , בדור השני למחלוקת הושפעה עמדת המתנגדים החריפים להיתר מהתנגדותם לתנועה הציונית ולהתרופפות שמירת הדת בקרב החלוצים והאיכרים ,ההתקפות וההשמצות של קנאי הדור נגד הרבנים המתירים ,מדוע ההיתר מזוהה עם הרב קוק, למרות שהונהג שנים רבות לפני שעלה לארץ

  הרב אליעזר מלמד | תמוז תשע"ה
  undefined
  רביבים

  למכור כדי לקיים "לא תחונם"

  האם במכירת הקרקעות לנוכרי במסגרת היתר המכירה יש בעיה של "לא תחונם"? * טעם האיסור הוא למנוע אחיזה של הגויים בארץ ישראל * אין איסור "לא תחונם" במכירה לזמן מוגבל * אין איסור כשמטרת המכירה היא לחזק את אחיזתנו בארץ * הטוענים נגד היתר המכירה מטעם "לא תחונם" הם דווקא אלה שמתרשלים במצוות יישוב הארץ * מדוע סבר רבי יהודה הנשיא שיש לבטל את תקנת השביעית לאחר החורבן * מדוע לא הפעילו את היתר המכירה בתקופה שלאחר החורבן באדיבות העיתון בשבע

  הרב אליעזר מלמד | סיון התשע"ה
  undefined
  רביבים

  הופעת הקדושה בדרך הטבע

  האם אפשר לסמוך בימינו על הבטחת התורה לברכה חקלאית בשנה השישית? * הברכה נאמרה בזמן שכל ישראל על אדמתם והשביעית מדאורייתא, ולא בדרך של הסתמכות על הנס * יישובים שלא סמכו על היתר המכירה לא זכו לברכה כלכלית * בארץ ישראל הברכה האלוקית מופיעה דווקא בדרך הטבע * בחוץ לארץ הקדושה יכולה להתגלות רק בדרך לא טבעית * כשבני ישראל נכנסו לארץ ישראל פסקו הניסים הגלויים שהיו במדבר * גדולתו של דוד שניצח את אויביו בדרך הטבע בלי ניסים באדיבות העיתון בשבע

  הרב אליעזר מלמד | אייר התשע"ה
  undefined
  רביבים

  אין היתר לפסול את ההיתר

  *היתר המכירה אינו דחוק כלל, וניתן היה להקל אף יותר * לדעת רוב הפוסקים שביעית בזמן הזה מדרבנן, ויש אומרים ממידת חסידות בלבד * מחלוקת הפוסקים באיזו שנה חלה שנת השמיטה * היתר אמירה לנוכרי באיסור דרבנן ובשעת הדחק * רוב הפוסקים סוברים שבעלות הנוכרי מפקיעה חובת שביעית מהקרקע * לדעת רוב הפוסקים, פירות שגדלו בשביעית באיסור או לא הופקרו אינם נאסרים באכילה * מסקנה: החרם החרדי על היתר המכירה חסר בסיס הלכתי, ומהווה פגיעה בכבוד התורה של הרבנים המתירים באדיבות העיתון בשבע

  הרב אליעזר מלמד | אייר התשע"ה
  undefined
  המתח שבין רועי הבקר והצאן

  רבי יהודה הנשיא והירק בערי הספר

  רבי יהודה הנשיא התארח בעכו וביקש סעודות ירק אולם מארחו הכין סעודות בשר. רבי אמר שמארחו למד לארח בנדיבות משמואל הנביא. המארח אמר שהוא החמיר להמשיך ולאסור את הירק בערי הספר, ורבי אמר שהחומרה הנכונה שנלמדת משמואל הנביא היא להקל על יושבי ערי הספר.

  הרב מרדכי הוכמן | ט' אדר תשס"ח
  undefined
  רביבים

  היתר מרווח לשעת הדחק

  *'היתר המכירה' בשמיטה בשעת הדחק מרווח יותר מהיתרים הלכתיים רבים שנהוג לסמוך עליהם *הצורך לבדוק בכל שמיטה האם עדיין ההיתר נחוץ *השינויים לטובה במצב הכלכלי בארץ לעומת השנים הראשונות שבהן הונהג ההיתר *הקושי של החקלאי הפרטי להשבית את הקרקע כשמתחריו אינם משביתים *הצורך להנהיג את ההיתר כדי להציל מעבירה את הציבור החילוני והמסורתי *גם הפגיעה הצפויה בתקציב המדינה מגדירה את המצב הנוכחי כשעת הדחק *כיצד אפשר להגיע בהדרגה לשמירת שמיטה ממלכתית באדיבות העיתון בשבע

  הרב אליעזר מלמד | ניסן התשע"ה
  undefined
  המתח שבין רועי הבקר והצאן

  החברים והיתר המכירה

  ר' יהושע בן לוי רצה לקנות ירקות מגינה של גוי, אולם אליהו הנביא אסר עליו וגילה לו, שאם הוא רוצה להחמיר ולא לקנות ירקות מיהודים הוא צריך להשתוות לשיטת ה"חברים"; שהיו מחמירים ובשנת השמיטה היו אוכלים ירקות-בר שלא גודלו בידי אדם.

  הרב מרדכי הוכמן | א' אייר תשס"ח
  undefined
  המתח שבין רועי הבקר והצאן

  בנה של מיכל והיתר המכירה

  רבי חזקיה ראה אדם שפרק ירקות בשוק של קיסריה והפך את פניו ממנו, ושבחו את אמו שהיא ילדה "בן". המעשה מרמז לביאור הסתירות שנמצאות בספר שמואל ביחס לבנה של מיכל אשת דויד וביחס לבנו של אבשלום.

  הרב מרדכי הוכמן | יא' ניסן תשס"ח
  undefined
  המתח שבין רועי הבקר והצאן

  מכת הארון – והיתר המכירה

  בירושלמי מסופר שבלוד נכנסו 24 קרונות לעבר את השנה ומתו, ואילו ב'בַּעֲלָה' קדשו את השנה; הירושלמי מרמז שבבית שמש היו קוצרים גם בשנת השמיטה מפני שהם סמכו על היתר המכירה, ואילו ב'קִרְיַת יְעָרִים' קדשו את השמיטה; ולכן כאשר הארון הכה באנשי בית שמש הם העבירו אותו לקִרְיַת יְעָרִים.

  הרב מרדכי הוכמן | ג' ניסן תשסח
  undefined
  המתח שבין רועי הבקר והצאן

  הקרונות שעיברו את השנה בלוד

  בירושלמי מסופר ש"עשרים וארבע קרונות עברו את השנה בלוד" ומסופר שר' יהושע בן לוי, רבה של העיר לוד, רצה להחמיר ולקנות ירקות מגוי בשמיטה, ואז אליהו הנביא אסר זאת. אלו הם מעשיים סמליים, שדנים בהיתר למכור שדה לגוי בשמיטה כדי להמשיך ולעבוד בה.

  הרב מרדכי הוכמן | טז' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  היתר המכירה

  סמיכה על דעת יחיד בשעת הדחק

  לבירור מחלוקת הראי"ה והחזון איש מאמר מתוך הספר "בירורים בהלכות הראי"ה", בית הרב, שנת תשנ"ב.

  הרב יצחק שילת | סיון תשע"ד
  undefined
  1:04
  היתר המכירה

  אוצר בית דין והיתר מכירה - דעת הרב קוק והחזון אי"ש זצ"ל

  "היתר המכירה" לא נוסד על ידי הרב קוק אלא על ידי גדולי הרבנים לפניו, מה שלא נכון לגבי "אוצר בית דין" שייסד אותו הרב קוק (שמיוחס בטעות לחזון אי"ש - שרק הרחיב והקל מאוד בעניין). החסרונות שקימים ב"אוצר בית דין", היתרונות והחסרונות מול ה"היתר מכירה" ושילוב הפתרונות של הרב קוק.

  הרב יואל קטן | י"ד אייר התשע"ד
  undefined
  שמיטה

  שמיטה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ט באב ה'תשנ"ג
  undefined
  41 דק'
  ארץ ישראל בהלכה ובאגדה

  בעניין היתר המכירה

  גבולות הארץ - שיעור 3

  גבולות הארץ - שיעור 3

  הרה"ג חיים שטיינר | כ' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  כא - לא שכחנו ולא סלחנו

  שנת השמיטה כשנה של אחריות הדדית

  היתר מכירה כהוראת שעה, שבת הארץ לכם – לכולכם.

  הרה"ג יעקב אריאל | אב תשס"ז
  undefined
  היתר המכירה

  עקרונות היתר המכירה

  שיעור מס' 4

  נסביר מהם החסרונות של פתרון זה וכיצד התגברו על חלק מהם בשנים האחרונות? נסביר גם מדוע בצער רב, תוך תפילה לקב"ה להחזרת עטרת השמיטה ליושנה, אנו נאלצים להמליץ לציבור לקנות תוצרת חקלאית זו?

  הרב יוסף כרמל | י"ט כסלו תשס"ח
  undefined
  היתר המכירה

  על הלוחמים נגד "היתר מכירה" בשביעית

  א. ענין ההערמה ב. הקלקול שזה גורם לקיום המצוות שביעית ג. הנזק שזה גורם לביסוס היישוב שלנו בארץ ישראל והקלקול שזה גורם למערכת הכשרות הכללית ד. ליבוי שנאת חינם וחילול השם הכרוך בדבר.

  הרב משה צוריאל | כ"ג אלול תשס"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il