היתר המכירה

עקרונות היתר המכירה

שיעור מס' 4

נסביר מהם החסרונות של פתרון זה וכיצד התגברו על חלק מהם בשנים האחרונות? נסביר גם מדוע בצער רב, תוך תפילה לקב"ה להחזרת עטרת השמיטה ליושנה, אנו נאלצים להמליץ לציבור לקנות תוצרת חקלאית זו?

הרב יוסף כרמל | י"ט כסלו תשס"ח