סיפורים נוספים

לדמותו של הרב יהושע רוזן זצ"ל

הרב מוטי ויסרוזן מספר על דמותו המופלאה של הרב יהושע רוזן זצ"ל.

הרב מוטי ויסרוזן | ט"ז אדר א' תשפ"ב