בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
91 שיעורים
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  השראת השכינה על מעשי ידי אדם

  גליון 224

  בלא בית-מקדש פנימי, בלא תוכן ערכי, בלא קדושה, כל החיים רדודים, שטחיים, כגוף מת חסר נשמת חיים. מה שווה עושר, רוב כסף וזהב, בית גדול ומעמד כלכלי איתן, אם אין שורה השכינה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר א' תשע"א
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  חשיבותם של בגדים

  גליון מס' 222

  כיסוי גדול או קטנטן מראה על מצבו של אדם וגם משפיע על האדם. הבגדים מצביעים על כך שאדם שייך לחברה מסוימת וגם משפיעים עליו ומקשרים אותו לאותה חברה שלובשת בגדים אלו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר א' תשע"א
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  קיום הלכות נזיקין - מידת חסידות

  גליון 220

  אמרו חכמים, מי שרוצה להיות חסיד יקיים ענייני נזיקין, והדברים טעונים הסבר - מי שמקיים ענייני נזיקין, דהיינו שאינו מזיק לחברו בשום דרך ייחשב חסיד? איזו מידת חסידות היא זו? הרי הוא לא עשה לחברו שום דבר טוב, אלא רק לא הזיק.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | שבט תשע"א
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  מבוכה מדרכי הגאולה

  גליון 218

  בתוך גאולת מצרים, בסיומה, באה לפתע נסיגה כביכול, מבוכה, משבר של יאוש ואובדן דרך, שהטעה את האויב, את מצרים, וגם בלבל את ישראל עצמם. אולם הכל היה לטובה. כל זה בא ללמדנו לימים הבאים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | שבט תשע"א
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  בעקבתא דמשיחא האמת נעדרת

  גליון 216

  אחד הדברים המאפיינים את הדור של עקבתא דמשיחא - דור שבן דוד בא בו - הוא, שתהיה "האמת נעדרת". כלומר, בדור הזה יתפשט השקר בעולם. השקר יהיה לגיטימי כאילו כך הוא סידורו של העולם. אנשים לא יאמרו אמת, לא יהיו אמינים, יבטיחו ולא יקיימו. לא יהיה אמון במנהיגים, לא יהיה על מי להישען, לא יהיה במי לבטוח.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | טבת תשע"א
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  דעת תורה בנושאים פוליטיים

  לכל המצבים ולכל הזמנים ישנה הדרכה בתורה כיצד לנהוג, כיצד לחיות. ואם בדברים האישיים הפרטיים יש הדרכה מלאה, קל-וחומר שיש הדרכה של תורה בעניינים הנוגעים לכלל ישראל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' טבת תשע"א
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  שמעון ולוי - הדרך לפתרון סיכסוכים?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א כסלו תשע"א
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  ההסטוריה של העולם

  סיפור תולדות הדורות בתורה מאדם הראשון דרך אברהם יצחק ויעקב ועד משה רבנו, אינו בא ללמדנו את סיפור ההסטוריה האנושית, אלא את סיפור ההסטוריה האלוקית בעולם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז חשוון תשע"א
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  נסיונות בחיים

  מענין הדבר, שלפעמים דוקא צדיקים נתקלים בקשיים, יותר מאחרים. דבר זה נוגד את ההגיון: גורל הצדיקים היה צריך להיות טוב יותר, ומדוע לעיתים דוקא הם סובלים?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג חשוון תשע"א
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  איך כובשים את ארץ כנען?!

  הניסיון היה בזה שהובטח לו שהארץ תהיה לו ולבניו אחריו, והנה כשהוא בא לארץ כנען הוא רואה שכבר נטושה מלחמה בין בני חם לבני שם על השליטה באזור זה, כפי שחז"ל דרשו על הפסוק "והכנעני אז בארץ..."

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו' חשוון תשע"א
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  מגדל אחד מול עולם מגוון

  לפי מה שכתוב בפסוקי התורה כפשוטם, אין כל רע במעשה דור הפלגה, אבל אנו רואים שהמעשים האלו לא היו מקובלים לפני ד', אם כן מה היה חטאם?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ט תשרי תשע"א
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  עברות שבין אדם ל...ציבור

  הרבה יותר קשה לתקן את העבירות שבין אדם לציבור, שגם בזה אפשר לחטוא במעשה או בדיבור. אדם מלכלך או מזיק לרשות הרבים או שמדבר בגנותם של רבים, כיצד יתקן את העבירה הזו, האם ילך לכל אחד מהציבור לבקש את סליחתו?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשרי תשע"א
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  תפילות ראש השנה

  לא כל בית ישראל יבואו לבתי הכנסת. לא כולם יתאחדו יחד בתפילת ראש השנה. לא כולם יחושו את ההתרגשות ואת ההתרוממות של תפילת ראש השנה. על כן יהיו נא באי בתי-הכנסת, יהיו נא הבאים להתפלל, לפה לכולם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אלול תש"ע
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  זהירות בדרכים - מצוה ממצוות ה'

  עצם הנסיעה שאיננה זהירה אסורה, גם אם לא קרה כלום. על נסיעה כזו ישנו קנס בידי שמים, וקנסות שבידי שמים חמורים הרבה לאין ערוך מקנסות של המשטרה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אלול תש"ע
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  ההתחדשות של חודש אלול

  זהו ענינו של חודש אלול - "אני לדודי ודודי לי", חודש של התקרבות מחודשת, רעננה, שבין ישראל לקב"ה. ההתקרבות הזו, היא לא רק אינטרס של ישראל, זהו גם הרצון האלוקי.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אב תש"ע
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  נחמו נחמו עמי

  יש צורך בדברי נחמה מעודדים שהסכנות הגשמיות ובעיקר הרוחניות יחלפו, שכל הזוהמה הרוחנית הזאת תעבור ותחלוף. ומי יכול לנחם ניחומים של ממש, ממי אפשר לקבל ניחומים של אמת? לא מבשר ודם, ואפילו לא מגדולים וחכמים שבבני אדם, אלא מה' אלוקי ישראל בלבד

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אב תש"ע
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  המבחנים שלקראת הגאולה

  גם היום כאז, רגל אחת של עם ישראל נמצאת כבר בתוך ארץ ישראל, בתוך הגאולה, ודווקא כעת עם ישראל עובר משבר רוחני קשה, שלא היה כמותו בכל הדורות - משבר המתירנות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תמוז תש"ע
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  לימוד מחטא המרגלים לימנו.

  המרגלים לא רצו להיכנס לארץ, ומפני שלא רצו, כל מה שראו פרשו לרעה. אילו היו הולכים מתוך רצון טוב, מתוך תשוקה להיכנס לארץ הנבחרת, לארץ אשר ד' בחר בה, הם היו רואים את מעלותיה של ארץ-ישראל

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | סיוון תש"ע
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  מהי ציונות דתית?

  צריך לחזור ולשנן שהציונות הדתית על פי בית מדרשו של מו"ר מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל - אינה תנועה של פשרה, של ויתור, על משהו משלמות התורה והמצוות, אלא בדיוק להפך.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | סיוון תש"ע
  undefined
  הרה"ג זלמן מלמד

  שלושה כתרים לירושלים.

  שלושת הכתרים שבישראל - כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות, שלושתם בירושלים. ירושלים היא עיר המלכות, בירושלים מרכז התורה, וירושלים היא עיר המקדש.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אייר תש"ע
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il