תשובה

דרכי תשובה בארץ-ישראל

מה ההבדל בין תורה לתפילה? מה בין דוד למשה? על דור סגולה ועל תשובה מתוך לחימה.

הרב בניהו ברונר | אלול תשס"ו