חנוכה בראי דורנו

רע וטוב בחשמונאים ובימינו

הטוב והרע במאבק משחר האנושות; למגרש נכנס שחקן שלישי; האם הוא יחבור אל הטוב או שמא אל הרע? קיצור תולדות הטוב והרע.

הרב אליקים לבנון | כסלו התשס"ו