עניינו של חג

מלחמות למען תשועות

"...ועל המלחמות" מי אוהב ללחום?! מי היה הלוחם הראשון לשם שמים?

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | כסלו התשס"ו