חנוכה בראי דורנו

מוסיף והולך או פוחת והולך?

על הדלקת נרות של היום ועל זו שלעתיד לבוא; מה טומנת בחובה המחלוקת המפורסמת על סדר הדלקת הנרות?

הרב חיים ירוחם סמוטריץ | כסלו התשס"ו