שיעורים נוספים

כי ייפלא ממך דבר... וקמת ועלית

בעקבות הנסיגה הנוראה מנחלת אבות שני ערכים, שתי מצוות מתנגשות, איזו מהן תכריע? מי בידו להכריע בסוגיה זו?

הרה"ג חיים שטיינר | כסלו התשס"ו