ישראל ויוון

יש לנו חלק באלוקי ישראל

על השור הישראלי ותרבות יוון; מה באמת הפריע ליוונים באלוקי ישראל; על היחס בין אלוקים לישראל שהיה מוכן היווני לקבל; ועל זה שהוציא אותו משלוותו.

הרב מרדכי גרינברג | כסלו התשס"ו