חנוכה בראי דורנו

בנצנץ הנרות

כיצד נברך השנה "בימים ההם בזמן הזה"? מה נראה השנה בהתבוננות על הנרות; גבורה? גירוש? צדיקות? רשעות?

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | כסלו התשס"ו