קצרים למועדים

"עין במר בוכה ולב שמח"

ביום הזיכרון אנו זוכרים את הקדושים שמסרו את נפשם על עם ישראל, שיצאו מהמקום הפרטי שלהם להתחבר לכלל. הרב נותן לנו מבט מיוחד על היום הזה, והתבוננות על הכאב, הגאווה והקדושה.

הרב ידידיה סעייד | אייר תשפ"ב