יום הזכרון

ערך הנופלים למען עם ישראל וערך הזכרתם על ידינו

מקום גובה ביותר הוא מקום של המוסרים נפשם למען עם ישראל אפילו שאין בידם מצוות, ואפילו יותר מהמוסרים נפשם על שם ה' בלבד. וכשאנו מזכירים אותם אנו מחזקים בנפשינו את עניין מסירות הנפש והמוכנות לכך.

הרב חיים אביהוא שוורץ | ה' אייר התשע"ד