שיחות ליום העצמאות

זיכרון מהרובע בה' באייר תש"ח

יום העצמאות תשס"ו (יום העצמאות ה – 58) ביהכנ"ס הגדול בחיפה

זיכרון של רגע הכרזת מדינת ישראל תוך כדי קרבות ברובע, כינוס ואמירת הלל בברכה למרות החשש הגדול, הבטחות ה' אינן פוגעות בבחירת האדם, וכן הגירוש בגוש קטיף. ישנם מצוות מעטות ששקולות כנגד כל המצוות, וביניהן – מצוות ישוב ארץ ישראל.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל