יום הזכרון

משמעות ניצחונם של ישראל

כמה נפלאה קביעה זו של ימים צמודים זה לזה, יש בכך מסר גדול לכל האומה, שאין זה יום של גדולה ויוהרה, אלא העלאת ערכים של מסירות נפש למען העם והארץ, יחס מסור לחברים, מידות טובות שאפיינו את הנופלים, ואכן זכותם הגדולה של כל אותם גיבורים וקדושים עומדת לנו שנתקיים בארצנו.

הרב דוד דב לבנון | יום העצמאות ה-נ"ה למדינת ישראל