יום הזכרון

במה עלינו לעסוק ביום הזיכרון לחללי צה"ל?

במה צריך להתמקד כשמדברים על זיכרון הנופלים?

הרב יאיר וסרטיל | ב' אייר תשפ"ב