בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
20 שיעורים
  undefined
  57 דק'
  פרק א'

  התאהבות ישראל סביב הטוב

  אורות ישראל - פרק א', סע' ו'-ז'

  האומות מתאגדות סביב הרע ועם ישראל סביב הטוב; מוסר פנימי ומוסר אלוקי מקיף והשילוב של שניהם בעם ישראל.

  הרב אליעזר מלמד | כט' חשוון תשס"ט
  undefined
  42 דק'
  פרק א'

  המוסר - שאיפת החיים של כנסת ישראל

  אורות ישראל - פרק א', סע' ה' ותחילת ו'

  מה שמחייה אדם או אומה, זו השאיפה לאיזו מטרה וכשמטרה זו מושגת, אין טעם לחייו והם בטלים. שאיפתה של כנסת ישראל, היא להגיע אל המוסר האלוקי בכל חלקי החיים.

  הרב אליעזר מלמד | כב' חשוון תשס"ט
  undefined
  47 דק'
  פרק א'

  הרצון להיטיב - תמצית מהות עם ישראל

  אורות ישראל - פרק א', סעיפים ג', ד'

  אי אפשר להגדיר את כנסת ישראל שעד היום מגלה את שם ה' בעולם; הרצון של עם ישראל להיטיב באופן מוחלט, הוא דבר שכולל את כל ההופעות של עם ישראל.

  הרב אליעזר מלמד | יד' חשוון תשס"ט
  undefined
  44 דק'
  פרק א'

  כנסת ישראל היא תמצית ההויה

  אורות ישראל - פרק א', סעיפים א' וב'

  כנסת ישראל היא תמצית כל הכוחות, גם הגשמיים והחומריים והיא קשורה לכל דבר בעל ערך בעולם ומכאן יכולת ההשפעה שלה על העולם.

  הרב אליעזר מלמד | אור לח' חשוון תשס"ט
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חייה ט"ז

  אנו זקוקים לא רק לתחיית הגוף, כי אם גם לתחיית הקודש – חשיפת העומקים ואוצרות החיים שיש בנכסים התורניים של עם ישראל.

  הרב זאב סולטנוביץ' | אייר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חייה ט"ו

  מהו היעוד של עם ישראל, שבשבילו הוא סבל במשך הגלות רדיפות, פרעות ומיתות משונות?

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חייה יד'

  "לֹא עָשָׂה כֵן לְכָל גּוֹי וּמִשְׁפָּטִים בַּל יְדָעוּם" – מדוע רק בתורת ישראל יכולים להיות המשפטים הטובים?

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חייה יג'

  האפשרות להתרחק מאור ה' ואף להגיע לכפירה תביא בסופו של דבר לגילוי הרצון החופשי של כנסת ישראל לדבוק בה'.

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חייה יב'

  היהדות מתגלית הן בתהליכים ניסיים הפורצים את מסגרות הטבע, והן בתהליכים טבעיים – נפשיים, חברתיים וכו'. האם אחד מהם הינו עיקרי יותר?

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חייה יא'

  מהו הכוח המבטיח לכנסת ישראל ניצחון בעולם, המסוגל להעמיד אומה קטנה ומשועבדת, במרכז התרבות העולמית?

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חייה י'

  רעיונות כלל אנושיים יכולים להיות מועילים לכנסת ישראל רק כשהם מורכבים ברעיונות המיוחדים לכנסת ישראל.

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חייה ט'

  מה פירוש 'לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה'? התאמה פנימית קיימת בין תכונת נשמתה של כנסת ישראל לבין התגלות ה' בעולם.

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חייה ח'

  כשאורה של כנסת ישראל מתגלה בעולם, כל המציאות מתברכת ומתענגת.

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חייה ז'

  המוסר הטהור שבכנסת ישראל הינו מחובר ויונק מהקשר לאלוקים ומהקריאה בשם ה', ואינו מוסר המנותק ממקורו.

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חייה ו'

  שתי נטיות טבועות באדם, להרע ולהיטיב, וכמה דרכים יש לאחד ביניהן. מהי הדרך המיוחדת של כנסת ישראל?

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ה'

  יש מי שמרגיש חי רק כאשר הוא נותן למישהו אחר מכות, יש מי שחי כאשר הוא מרוויח הרבה מאד כסף, או כאשר הוא מוציא לפועל תכנית מדעית או אמנותית. מתי כנסת ישראל מרגישה שהיא חיה? מהו סוד הקיום של עם ישראל?

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ד'

  מהות כנסת ישראל היא השאיפה להיטיב לכל, בלי שיור, בכמות ובאיכות.

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חיה ג'

  פרק א'

  היכן מתגלה בחיים התשוקה לאלוקים של כנסת ישראל? כיצד מרווים את הצימאון לאל חי?

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חיה ב'

  פרק א

  קיומו של עם נבחר מתאים לסדר ההויה כולה, שאינה ערוכה בשויון פשטני אלא יש בה גילויים שונים של רמות חיים. מהם גילויי החיים המיוחדים לכנסת ישראל?

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונת חייה א'

  פרק א

  מהי משמעות הביטוי 'כנסת ישראל'? האם כנסת ישראל ועם ישראל הם מושגים זהים? מה היחס בין עם ישראל לבין עמים אחרים?

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il